Sách tiếng Việt
572 Ng 527 Ch
Sách tra cứu hóa sinh. Tập 4: Các thông số và hằng số thực nghiệm về sắc ký và điện di /
DDC 572
Tác giả CN Nguyễn Đình Chúc
Nhan đề Sách tra cứu hóa sinh. Tập 4: Các thông số và hằng số thực nghiệm về sắc ký và điện di / Nguyễn Đình Chúc, Ngô Tuấn Kỳ
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học kỹ thuật, 1984
Mô tả vật lý 179 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Hóa sinh - Sách tra cứu
Môn học Hóa sinh
Tác giả(bs) CN Ngô Tuấn Kỳ
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(2): 1000009983-4
000 00000nam a2200000 4500
00113602
00211
00499843EB8-243A-4145-A9FC-547CE9576503
005201412031410
008130110s1984 vm| vie
0091 0
039|a20141203141024|bngavt|c20141203080029|dngavt|y20040415|zoanhntk
082 |a572|bNg 527 Ch
100 |aNguyễn Đình Chúc
245 |aSách tra cứu hóa sinh. Tập 4: Các thông số và hằng số thực nghiệm về sắc ký và điện di / |cNguyễn Đình Chúc, Ngô Tuấn Kỳ
260 |aHà Nội : |bKhoa học kỹ thuật, |c1984
300 |a179 tr. ; |c27 cm
650 |aHóa sinh - Sách tra cứu
690|aHóa sinh
700 |aNgô Tuấn Kỳ
852|bKho đọc Sinh viên|j(2): 1000009983-4
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/sachdientu/tiengviet/500_tunhien_toan/570_sinhhoc_khoahocdoisong/sachtracuuhoasinhtap4_nguyendinhchuc/0page_001thumbimage.jpg
890|a2|b7|c1|d23
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000009983 Kho đọc Sinh viên 572 Ng 527 Ch Sách Tiếng Việt 1 Thanh lý 2009
2 1000009984 Kho đọc Sinh viên 572 Ng 527 Ch Sách Tiếng Việt 2 Chờ thanh lý
  1 of 1 
Nhận xét