Sách tiếng Việt
532 Tr 121 Ph
Thủy khí động lực kỹ thuật :
DDC 532
Tác giả CN Trần Sĩ Phiệt
Nhan đề Thủy khí động lực kỹ thuật : Phần thứ nhất. Tập 2 / Trần Sĩ Phiệt, Vũ Duy Quang
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1979
Mô tả vật lý 283 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Cơ học kỹ thuật
Thuật ngữ chủ đề Thủy động học
Thuật ngữ chủ đề Thủy động lực
Môn học Thiết bị thủy khí
Môn học Truyền động thủy khí
Tác giả(bs) CN Vũ Duy Quang
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(5): 1000009084-8
Địa chỉ Kho mượn(4): 3000004748-50, 3000004752
000 00000nam a2200000 4500
00113224
00211
004F075BB6C-6115-4A30-8E96-677759F1E15C
005201303051534
008130110s1979 vm| vie
0091 0
039|a20130305153333|boanhntk|c20130305153200|doanhntk|y20040315|zhoannq
041 |aViệt Nam
082 |a532|bTr 121 Ph
100 |aTrần Sĩ Phiệt
245 |aThủy khí động lực kỹ thuật : |bPhần thứ nhất. Tập 2 / |cTrần Sĩ Phiệt, Vũ Duy Quang
260 |aHà Nội : |bĐại học và trung học chuyên nghiệp, |c1979
300 |a283 tr. ; |c27 cm
650 |aCơ học kỹ thuật
650 |aThủy động học
650|aThủy động lực
690|aThiết bị thủy khí
690|aTruyền động thủy khí
700 |aVũ Duy Quang
852|bKho đọc Sinh viên|j(5): 1000009084-8
852|bKho mượn|j(4): 3000004748-50, 3000004752
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/500_tunhien_toan/530_vatlyhoc/thuy khi dong luc ky thuat t1_tran si phiet_001smallthumb.jpg
890|a9|b11|c1|d5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000009084 Kho đọc Sinh viên 532 Tr 121 Ph Sách Tiếng Việt 8 Chờ thanh lý
2 1000009085 Kho đọc Sinh viên 532 Tr 121 Ph Sách Tiếng Việt 9 Thanh lý 2009
3 1000009086 Kho đọc Sinh viên 532 Tr 121 Ph Sách Tiếng Việt 7 Thanh lý 2009
4 1000009087 Kho đọc Sinh viên 532 Tr 121 Ph Sách Tiếng Việt 6 Thanh lý 2009
5 1000009088 Kho đọc Sinh viên 532 Tr 121 Ph Sách Tiếng Việt 5 Thanh lý 2009
6 3000004748 Kho mượn 532 Tr 121 Ph Sách Tiếng Việt 3 Thanh lý 2009
7 3000004749 Kho mượn 532 Tr 121 Ph Sách Tiếng Việt 2 Thanh lý 2009
8 3000004750 Kho mượn 532 Tr 121 Ph Sách Tiếng Việt 4 Thanh lý 2009
9 3000004752 Kho mượn 532 Tr 121 Ph Sách Tiếng Việt 1 Thanh lý 2009
  1 of 1 
Nhận xét