Luận văn, luận án
660.65 Ch 250 D
Nghiên cứu khả năng tái sinh chồi và bảo quản hạt nhân tạo in vitro cây lan gấm (Anoectochilus lylei Rolfe ex Downie) /
DDC 660.65
Tác giả CN Chế Văn Dũng
Nhan đề Nghiên cứu khả năng tái sinh chồi và bảo quản hạt nhân tạo in vitro cây lan gấm (Anoectochilus lylei Rolfe ex Downie) / Chế Văn Dũng; Phan Xuân Huyên, Phạm Thị Minh Thu: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 60 tr. : Bảng biểu ; 27 cm
Tùng thư Ngành Công nghệ sinh học. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Di truyền thực vật
Thuật ngữ chủ đề Lan gấm-Nhân giống
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Minh Thu: GVHD
Tác giả(bs) CN Phan Xuân Huyên: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007544
000 00000nam#a2200000ui#4500
001131628
00216
004A29C0466-0452-4094-9CC3-013202A660E6
005202006161456
008 2019
0091 0
039|a20200616145625|bvanpth|y20200527160610|zthanhnhan
082 |a660.65|bCh 250 D
100 |aChế Văn Dũng
245 |aNghiên cứu khả năng tái sinh chồi và bảo quản hạt nhân tạo in vitro cây lan gấm (Anoectochilus lylei Rolfe ex Downie) / |cChế Văn Dũng; Phan Xuân Huyên, Phạm Thị Minh Thu: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a60 tr. : |bBảng biểu ; |c27 cm|ePhụ lục
490 |aNgành Công nghệ sinh học. Luận văn thạc sĩ
650 |aDi truyền thực vật
650 |aLan gấm|xNhân giống
700 |aPhạm Thị Minh Thu: GVHD
700 |aPhan Xuân Huyên: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007544
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007544 Kho tham khảo (SDH cũ) 660.65 Ch 250 D Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét