Luận văn, luận án
660.63 Ph 105 Ph
Nghiên cứu thu nhận và đánh giá tính chất của collagen từ vảy cá chẽm bằng phương pháp hóa sinh /
DDC 660.63
Tác giả CN Phan Thị Phượng
Nhan đề Nghiên cứu thu nhận và đánh giá tính chất của collagen từ vảy cá chẽm bằng phương pháp hóa sinh / Phan Thị Phượng; Nguyễn Văn Hòa, Trang Sĩ Trung: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 57 tr. : biểu đồ, ảnh màu ; 27 cm
Tùng thư Ngành Công nghệ sinh học. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Cá chẽm-Chế phẩm
Thuật ngữ chủ đề Collagen
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Hòa: GVHD
Tác giả(bs) CN Trang Sĩ Trung: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007551
000 00000nam a2200000 4500
001131198
00216
004BF38297D-E27A-4980-9331-BD959C038193
005202006161633
008 2019
0091 0
039|a20200616163352|bvanpth|y20200526150058|zthanhnhan
082 |a660.63|bPh 105 Ph
100 |aPhan Thị Phượng
245 |aNghiên cứu thu nhận và đánh giá tính chất của collagen từ vảy cá chẽm bằng phương pháp hóa sinh / |cPhan Thị Phượng; Nguyễn Văn Hòa, Trang Sĩ Trung: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a57 tr. : |bbiểu đồ, ảnh màu ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Công nghệ sinh học. Luận văn thạc sĩ
650 |aCá chẽm|xChế phẩm
650|aCollagen
700 |aNguyễn Văn Hòa: GVHD
700 |aTrang Sĩ Trung: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007551
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007551 Kho tham khảo (SDH cũ) 660.63 Ph 105 Ph Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét