Luận văn, luận án
660.634 Đ 312 S
Tuyển chọn chủng vi nấm biển sinh enzyme amylase phân lập từ vịnh Nha Trang và vịnh Vân Phong /
DDC 660.634
Tác giả CN Đinh Thị Sở
Nhan đề Tuyển chọn chủng vi nấm biển sinh enzyme amylase phân lập từ vịnh Nha Trang và vịnh Vân Phong / Đinh Thị Sở; Nguyễn Văn Duy, Phạm Thu Thủy: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 74 tr. : biểu đồ ; 27 cm
Tùng thư Ngành Công nghệ sinh học. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ sinh học
Thuật ngữ chủ đề Enzyme amylase
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Duy: GVHD
Tác giả(bs) CN Phạm Thu Thủy: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007549
000 00000nam#a2200000ui#4500
001131178
00216
004ECF28DA9-DF6F-49A2-AC43-7789ACA7B5D1
005202006161619
008 2019
0091 0
039|a20200616161916|bvanpth|y20200526144505|zthanhnhan
082 |a660.634|bĐ 312 S
100 |aĐinh Thị Sở
245 |aTuyển chọn chủng vi nấm biển sinh enzyme amylase phân lập từ vịnh Nha Trang và vịnh Vân Phong / |cĐinh Thị Sở; Nguyễn Văn Duy, Phạm Thu Thủy: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a74 tr. : |bbiểu đồ ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Công nghệ sinh học. Luận văn thạc sĩ
650 |aCông nghệ sinh học
650 |aEnzyme amylase
700 |aNguyễn Văn Duy: GVHD
700 |aPhạm Thu Thủy: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007549
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007549 Kho tham khảo (SDH cũ) 660.634 Đ 312 S Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét