Sách tiếng Việt
537.5
Giáo trình Vật lý điện tử /
DDC 537.5
Tác giả CN Phùng Hồ
Nhan đề Giáo trình Vật lý điện tử / Phùng Hồ
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2001
Mô tả vật lý 286 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Vật lý điện tử
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000009434-6
Địa chỉ Kho mượn(4): 3000004436-8, 3000007513
000 00000nam a2200000 4500
00113114
00211
004A89CE706-E027-49C9-9498-6473BF110FCE
005201311140916
008130110s2001 vm| vie
0091 0
039|a20131114091737|bluuyen|c20041005|dvanpth|y20040312|zvinhpq
082 bPh 513 H|a537.5
100 |aPhùng Hồ
245 |aGiáo trình Vật lý điện tử / |cPhùng Hồ
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2001
300 |a286 tr. ; |c24 cm
650 |aVật lý điện tử
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000009434-6
852|bKho mượn|j(4): 3000004436-8, 3000007513
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/sachdientu/tiengviet/500_tunhien_toan/530_vatlyhoc/vatlydientu_phungho/00page_001thumbimage.jpg
890|a7|b89|c1|d4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000007513 Kho mượn 537.5 Ph 513 H Sách Tiếng Việt 7
2 1000009434 Kho đọc Sinh viên 537.5 Ph 513 H Sách Tiếng Việt 6
3 1000009435 Kho đọc Sinh viên 537.5 Ph 513 H Sách Tiếng Việt 4
4 1000009436 Kho đọc Sinh viên 537.5 Ph 513 H Sách Tiếng Việt 5
5 3000004436 Kho mượn 537.5 Ph 513 H Sách Tiếng Việt 3
6 3000004437 Kho mượn 537.5 Ph 513 H Sách Tiếng Việt 2
7 3000004438 Kho mượn 537.5 Ph 513 H Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét