Sách tiếng Việt
515.4071 Ph 105 H
Tích phân hàm nhiều biến /
DDC 515.4071
Tác giả CN Phan Văn Hạp
Nhan đề Tích phân hàm nhiều biến / Phan Văn Hạp, Lê Đình Thịnh, Lê Đình Định
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2000
Mô tả vật lý 184 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Giải tích phức - Hàm nhiều biến
Thuật ngữ chủ đề Tích phân
Tác giả(bs) CN Lê Đình Thịnh
Tác giả(bs) CN Lê Đình Định
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000008952-4
Địa chỉ Kho mượn(11): 3000004141-51
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000002918
000 00000nam a2200000 4500
00112953
00211
00486CBD467-A47A-407A-BE8F-06D8016EC9E1
005201612161058
008130110s2000 vm| vie
0091 0
039|a20161216105820|boanhntk|c20040820|dthanhntk|y20040305|zhoannq
082 |a515.4071|bPh 105 H
100 |aPhan Văn Hạp
245 |aTích phân hàm nhiều biến / |cPhan Văn Hạp, Lê Đình Thịnh, Lê Đình Định
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2000
300 |a184 tr. ; |c21 cm
650 |aGiải tích phức - Hàm nhiều biến
650 |aTích phân
700 |aLê Đình Thịnh
700 |aLê Đình Định
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000008952-4
852|bKho mượn|j(11): 3000004141-51
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000002918
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/500_tunhien_toan/510_toanhoc/tichphanhamnhieubien_phanvanhap/0page_001thumbimage.jpg
890|a15|b196|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000002918 Kho tham khảo (SDH cũ) 515.4071 Ph 105 H Sách Tiếng Việt 15
2 3000004141 Kho mượn 515.4071 Ph 105 H Sách Tiếng Việt 14
3 3000004142 Kho mượn 515.4071 Ph 105 H Sách Tiếng Việt 13
4 3000004143 Kho mượn 515.4071 Ph 105 H Sách Tiếng Việt 12
5 3000004144 Kho mượn 515.4071 Ph 105 H Sách Tiếng Việt 11
6 3000004145 Kho mượn 515.4071 Ph 105 H Sách Tiếng Việt 10
7 3000004146 Kho mượn 515.4071 Ph 105 H Sách Tiếng Việt 9
8 3000004147 Kho mượn 515.4071 Ph 105 H Sách Tiếng Việt 8
9 3000004148 Kho mượn 515.4071 Ph 105 H Sách Tiếng Việt 7
10 3000004149 Kho mượn 515.4071 Ph 105 H Sách Tiếng Việt 6
  1  2 of 2 
Nhận xét