Sách tiếng Việt
511.076 L 313 S
Tuyển chọn 1800 bài tập toán rời rạc :
DDC 511.076
Tác giả CN Lipschutz, Seymour
Nhan đề Tuyển chọn 1800 bài tập toán rời rạc : Có lời giải / Seymour Lipschutz, Marc Lars Lipson; Thanh Tâm, Quang Huy, Xuân Toại dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống Kê, 2002
Mô tả vật lý 576 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Toán học cao cấp-Bài tập
Môn học Toán rời rạc
Tác giả(bs) CN Lipson, Marc Lars
Tác giả(bs) CN Quang Huy
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(4): 1000008438-9, 1000008459-60
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000002590
000 00000nam a2200000 4500
00112858
00211
0047DB8BF9E-CD6D-4622-9B0B-8B9091618A1B
005201703131640
008130110s2002 vm| vie
0091 0
039|a20170313164102|boanhntk|c20170103104119|doanhntk|y20040302|zhoannq
082 |a511.076|bL 313 S
100 |aLipschutz, Seymour
245 |aTuyển chọn 1800 bài tập toán rời rạc : |bCó lời giải / |cSeymour Lipschutz, Marc Lars Lipson; Thanh Tâm, Quang Huy, Xuân Toại dịch
260 |aHà Nội : |bThống Kê, |c2002
300 |a576 tr. ; |c21 cm
650 |aToán học cao cấp|xBài tập
690|aToán rời rạc
700 |aLipson, Marc Lars
700 |aQuang Huy
852|bKho đọc Sinh viên|j(4): 1000008438-9, 1000008459-60
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000002590
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/500_tunhien_toan/510_toanhoc/tuyenchon1800baitoanroirac_slipschutz/0page_001thumbimage.jpg
890|a5|b82|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000002590 Kho tham khảo (SDH cũ) 511.076 L 313 S Sách Tiếng Việt 5
2 1000008438 Kho đọc Sinh viên 511.076 L 313 S Sách Tiếng Việt 4
3 1000008439 Kho đọc Sinh viên 511.076 L 313 S Sách Tiếng Việt 3
4 1000008459 Kho đọc Sinh viên 511.076 L 313 S Sách Tiếng Việt 1
5 1000008460 Kho đọc Sinh viên 511.076 L 313 S Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Nhận xét