Báo, tạp chí
617.7
Contact Lens & Anterior Eye /
DDC 617.7
Nhan đề Contact Lens & Anterior Eye / Shehzad A Naroo
Thông tin xuất bản ‎Amsterdam :Elsevier,c2010.
Mô tả vật lý xvii, p. :ill. ;24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Lens
Thuật ngữ chủ đề Anterior Eye
000 01571nas a22003495a 4500
001128315
0022
0040C0825BA-7DCE-4B3A-AD08-86ECF35FF683
005202005141532
008200225sc201 gw a b 101 0 eng
0091 0
010 |a 2008938158
020 |a13670484
039|a20200514153201|bluuyen|y20200514104750|zluuyen
08200|a617.7|222
24500|aContact Lens & Anterior Eye /|c Shehzad A Naroo
260 |a‎Amsterdam :|bElsevier,|cc2010.
300 |axvii, p. :|bill. ;|c24 cm.
650 0|aLens
650 0|a Anterior Eye
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/tapchi/600_khoahocungdung_congnghe/610_yhoc/contactlensand anterior eye/2013/volume 36_supplement 2/trang/2013_volume 36_supplement 2_01.jpg
890|c31

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét