• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 512.5071 T 100 H
    Nhan đề: Đại số tuyến tính : Lý thuyết và bài tập / Tạ Văn Hùng, Nguyễn Phi Khứ, Hà Thanh Tâm

DDC 512.5071
Tác giả CN Tạ Văn Hùng
Nhan đề Đại số tuyến tính : Lý thuyết và bài tập / Tạ Văn Hùng, Nguyễn Phi Khứ, Hà Thanh Tâm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống Kê, 2000
Mô tả vật lý 461 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Đại số tuyến tính
Tác giả(bs) CN Nguyễn Phi Khứ
Tác giả(bs) CN Hà Thanh Tâm
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000008574
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000003198
000 00000nam a2200000 4500
00112824
00211
0044AA5BCE3-B5A6-4B67-BC0F-33E7B925F535
005201612141608
008130110s2000 vm| vie
0091 0
039|a20161214160801|boanhntk|c20041109|dthanhntk|y20040302|zhoannq
082 |a512.5071|bT 100 H
100 |aTạ Văn Hùng
245 |aĐại số tuyến tính : |bLý thuyết và bài tập / |cTạ Văn Hùng, Nguyễn Phi Khứ, Hà Thanh Tâm
260 |aHà Nội : |bThống Kê, |c2000
300 |a461 tr. ; |c24 cm
650 |aĐại số tuyến tính
700 |aNguyễn Phi Khứ
700 |aHà Thanh Tâm
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000008574
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000003198
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/500_tunhien_toan/510_toanhoc/daisotuyentinh_ltvabt_tavanhung/0page_001thumbimage.jpg
890|a2|b236|c1|d0
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 2000003198 Kho tham khảo (SDH cũ) 512.5071 T 100 H Sách Tiếng Việt 2
2 1000008574 Kho đọc Sinh viên 512.5071 T 100 H Sách Tiếng Việt 1
Nhận xét