Khóa luận
639.45 Ng 527 Nh
Nghiên cứu xây dựng mô hình nghề lưới chụp 4 tăng gông trưng bày tại phòng Bảo tàng ngư cụ, trường Đại học Nha Trang /
DDC 639.45
Tác giả CN Nguyễn Thị Quý Nhàn
Nhan đề Nghiên cứu xây dựng mô hình nghề lưới chụp 4 tăng gông trưng bày tại phòng Bảo tàng ngư cụ, trường Đại học Nha Trang / Nguyễn Thị Quý Nhàn; Nguyễn Trọng Thảo: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 73 tr. : ảnh màu; 27 cm
Tùng thư Viện Khoa học và CN khai thác thủy sản. Ngành Khai thác thủy sản. Khóa 57
Thuật ngữ chủ đề Nghề lưới chụp-Mô hình
Thuật ngữ chủ đề Nghề cá
Tác giả(bs) CN Nguyễn Trọng Thảo: GVHD
Địa chỉ NTUKho luận văn(1): 7000003022
000 00000nam#a2200000ui#4500
001125135
00215
0045F65DD8D-4A51-425A-8ED6-B3C5D2898281
005202005131543
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200513154402|bvanpth|y20200326161539|zthanhnhan
082 |a639.45|bNg 527 Nh
100 |aNguyễn Thị Quý Nhàn
245 |aNghiên cứu xây dựng mô hình nghề lưới chụp 4 tăng gông trưng bày tại phòng Bảo tàng ngư cụ, trường Đại học Nha Trang / |cNguyễn Thị Quý Nhàn; Nguyễn Trọng Thảo: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a73 tr. : |bảnh màu; |c27 cm|ephụ lục
490 |aViện Khoa học và CN khai thác thủy sản. Ngành Khai thác thủy sản. Khóa 57
650 |aNghề lưới chụp|xMô hình
650 |aNghề cá
700 |aNguyễn Trọng Thảo: GVHD
852|aNTU|bKho luận văn|j(1): 7000003022
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/03biadoantnthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000003022 Kho luận văn 639.45 Ng 527 Nh Khóa luận (sinh viên) 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét