Khóa luận
671.2 Ng 527 V
Thiết kế khuôn đúc chi tiết hộp đựng thức ăn /
DDC 671.2
Tác giả CN Nguyễn Hoàng Vũ
Nhan đề Thiết kế khuôn đúc chi tiết hộp đựng thức ăn / Nguyễn Hoàng Vũ; Nguyễn Văn Tường: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 98 tr. : hình ảnh màu, sơ đồ ; 27 cm
Tùng thư Khoa Cơ khí. Ngành Chế tạo máy. Khóa 57
Thuật ngữ chủ đề Khuôn mẫu-Kỹ thuật
Thuật ngữ chủ đề Khuôn kim loại-Thiết kế
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Tường: GVHD
Địa chỉ NTUKho luận văn(1): 7000003016
000 00000nam#a2200000ui#4500
001125129
00215
00444D528C1-7B7F-4FBF-8ECA-10B3C7B4DA8B
005202005131453
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200513145323|bvanpth|y20200326152841|zthanhnhan
082 |a671.2|bNg 527 V
100 |aNguyễn Hoàng Vũ
245 |aThiết kế khuôn đúc chi tiết hộp đựng thức ăn / |cNguyễn Hoàng Vũ; Nguyễn Văn Tường: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a98 tr. : |bhình ảnh màu, sơ đồ ; |c27 cm
490 |aKhoa Cơ khí. Ngành Chế tạo máy. Khóa 57
650 |aKhuôn mẫu|xKỹ thuật
650|aKhuôn kim loại|xThiết kế
700 |aNguyễn Văn Tường: GVHD
852|aNTU|bKho luận văn|j(1): 7000003016
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/03biadoantnthumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000003016 Kho luận văn 671.2 Ng 527 V Khóa luận (sinh viên) 1 Đang biên mục
  1 of 1 
Nhận xét