Khóa luận
639.2 V 400 Th
Đánh giá mức độ xâm hại của nghề lờ dây đến nguồn lợi thủy sản tại huyện Hoài Nhơn, Bình Định /
DDC 639.2
Tác giả CN Võ Đình Thi
Nhan đề Đánh giá mức độ xâm hại của nghề lờ dây đến nguồn lợi thủy sản tại huyện Hoài Nhơn, Bình Định / Võ Đình Thi; Vũ Kế Nghiệp: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 70 tr. : bảng biểu ; 27 cm
Tùng thư Viện Khoa học và CN khai thác thủy sản. Ngành Khai thác thủy sản. Khóa 57
Thuật ngữ chủ đề Nguồn lợi thủy sản-Bảo vệ
Thuật ngữ chủ đề Nghề cá-Quản lý
Tác giả(bs) CN Vũ Kế Nghiệp: GVHD
Địa chỉ NTUKho luận văn(1): 7000003021
000 00000nam#a2200000ui#4500
001125128
00215
004C2B7DD58-D994-4DD9-AA9E-76FB52526125
005202005131533
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200513153329|bvanpth|y20200326152605|zthanhnhan
082 |a639.2|bV 400 Th
100 |aVõ Đình Thi
245 |aĐánh giá mức độ xâm hại của nghề lờ dây đến nguồn lợi thủy sản tại huyện Hoài Nhơn, Bình Định / |cVõ Đình Thi; Vũ Kế Nghiệp: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a70 tr. : |bbảng biểu ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aViện Khoa học và CN khai thác thủy sản. Ngành Khai thác thủy sản. Khóa 57
650 |aNguồn lợi thủy sản|xBảo vệ
650 |aNghề cá|xQuản lý
700 |aVũ Kế Nghiệp: GVHD
852|aNTU|bKho luận văn|j(1): 7000003021
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/03biadoantnthumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000003021 Kho luận văn 639.2 V 400 Th Khóa luận (sinh viên) 1 Đang biên mục
  1 of 1 
Nhận xét