Sách tiếng Việt
621.47 Ng 527 A
Thiết kế hệ thống cung cấp nước nóng năng lượng mặt trời kết hợp bơm nhiệt phục vụ sinh hoạt /
DDC 621.47
Tác giả CN Nguyễn Nguyên An
Nhan đề Thiết kế hệ thống cung cấp nước nóng năng lượng mặt trời kết hợp bơm nhiệt phục vụ sinh hoạt / Nguyễn Nguyên An
Thông tin xuất bản H. : Bách Khoa Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 173 tr. ; 21 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Hệ thống cung cấp nước nóng-Thiết kế
Thuật ngữ chủ đề Bơm nhiệt
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000029051-3
Địa chỉ NTUKho mượn(2): 3000038747-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
001121751
00211
004B37A100D-6305-48E9-A380-91158ED9E3BD
005202001161120
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200116112013|bvanpth|c20191225081549|doanhntk|y20191225081249|zoanhntk
082 |a621.47|bNg 527 A
100 |aNguyễn Nguyên An
245 |aThiết kế hệ thống cung cấp nước nóng năng lượng mặt trời kết hợp bơm nhiệt phục vụ sinh hoạt / |cNguyễn Nguyên An
260 |aH. : |bBách Khoa Hà Nội, |c2019
300 |a173 tr. ; |c21 cm
500|aSách biếu
650 |aHệ thống cung cấp nước nóng|xThiết kế
650 |aBơm nhiệt
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000029051-3
852|aNTU|bKho mượn|j(2): 3000038747-8
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/anhbia/thietkehethongcungcapnuocnong_ngnguyenanthumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038748 Kho mượn 621.47 Ng 527 A Sách Tiếng Việt 5 Chờ giao
2 3000038747 Kho mượn 621.47 Ng 527 A Sách Tiếng Việt 4 Chờ giao
3 1000029053 Kho đọc Sinh viên 621.47 Ng 527 A Sách Tiếng Việt 3 Chờ giao
4 1000029052 Kho đọc Sinh viên 621.47 Ng 527 A Sách Tiếng Việt 2 Chờ giao
5 1000029051 Kho đọc Sinh viên 621.47 Ng 527 A Sách Tiếng Việt 1 Chờ giao
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét