Sách tiếng Việt
335.41̀1 H 419
Học thuyết Mác với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam :
DDC 335.41̀1
Nhan đề Học thuyết Mác với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam : Sách tham khảo / Trịnh Trí Thức, Dương Văn Thịnh (chủ biên) và những người khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2003
Mô tả vật lý 275 tr. ; 21 cm
Phụ chú Đầu trang sách ghi: Đại học quốc gia Hà Nội, Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, Khoa triết học
Thuật ngữ chủ đề Chủ nghĩa Mác - Lênin
Tác giả(bs) CN Dương Văn Thịnh
Tác giả(bs) CN Trịnh Trí Thức
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(4): 1000005932-5
Địa chỉ Kho mượn(6): 3000003439-43, 3000004915
000 00000nam a2200000 4500
00112014
00211
004168EE4A0-38C5-42BA-804B-7A96264D6610
005201701031533
008130110s2003 vm| vie
0091 0
039|a20170103153315|bvinhpq|c20040408|dthanhntk|y20031210|zhoannq
082 |a335.41̀1|bH 419
245 |aHọc thuyết Mác với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam : |bSách tham khảo / |cTrịnh Trí Thức, Dương Văn Thịnh (chủ biên) và những người khác
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia, |c2003
300 |a275 tr. ; |c21 cm
500 |aĐầu trang sách ghi: Đại học quốc gia Hà Nội, Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, Khoa triết học
650 |aChủ nghĩa Mác - Lênin
700 |aDương Văn Thịnh
700 |aTrịnh Trí Thức
852|bKho đọc Sinh viên|j(4): 1000005932-5
852|bKho mượn|j(6): 3000003439-43, 3000004915
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/hocthuyetmac_trinhtrithuc/page thumbimage.jpg
890|a10|b727|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000004915 Kho mượn 335.411 H 419 Sách Tiếng Việt 11
2 1000005932 Kho đọc Sinh viên 335.411 H 419 Sách Tiếng Việt 5
3 1000005933 Kho đọc Sinh viên 335.411 H 419 Sách Tiếng Việt 2
4 1000005934 Kho đọc Sinh viên 335.411 H 419 Sách Tiếng Việt 3
5 1000005935 Kho đọc Sinh viên 335.411 H 419 Sách Tiếng Việt 4
6 3000003439 Kho mượn 335.411 H 419 Sách Tiếng Việt 6
7 3000003440 Kho mượn 335.411 H 419 Sách Tiếng Việt 9
8 3000003441 Kho mượn 335.411 H 419 Sách Tiếng Việt 8
9 3000003442 Kho mượn 335.411 H 419 Sách Tiếng Việt 10
10 3000003443 Kho mượn 335.411 H 419 Sách Tiếng Việt 7
  1 of 1 
Nhận xét