Sách tiếng Việt
330.9597 Ng 450 V
Xác định cơ cấu kinh tế lãnh thổ :
DDC 330.9597
Tác giả CN Ngô Doãn Vịnh
Nhan đề Xác định cơ cấu kinh tế lãnh thổ : Theo hướng phát triển có trọng điểm ở Việt Nam / Ngô Doãn Vịnh, Nguyễn Văn Phú
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1998
Mô tả vật lý 121 tr. ; 19 cm
Thuật ngữ chủ đề Việt Nam - Địa lý kinh tế
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Phú
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000006934-5, 1000013716
000 00000nam a2200000 4500
00111984
00211
00400281E88-476C-43CB-B639-976155FEA3EF
005201505201115
008130110s1998 vm| vie
0091 0
039|a20150520111615|bhientrang|c20040824|dvanpth|y20031203|zthanhntk
082 |a330.9597|bNg 450 V
100 |aNgô Doãn Vịnh
245 |aXác định cơ cấu kinh tế lãnh thổ : |bTheo hướng phát triển có trọng điểm ở Việt Nam / |cNgô Doãn Vịnh, Nguyễn Văn Phú
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia, |c1998
300 |a121 tr. ; |c19 cm
650 |aViệt Nam - Địa lý kinh tế
700 |aNguyễn Văn Phú
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000006934-5, 1000013716
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/xacdinhcocaukinhtelanhtho_ngodoanvinh/0biathumbimage.jpg
890|a3|b18|c1|d3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000013716 Kho đọc Sinh viên 330.9597 Ng 450 V Sách Tiếng Việt 3
2 1000006935 Kho đọc Sinh viên 330.9597 Ng 450 V Sách Tiếng Việt 2 Chờ thanh lý
3 1000006934 Kho đọc Sinh viên 330.9597 Ng 450 V Sách Tiếng Việt 1 Chờ thanh lý
  1 of 1 
Nhận xét