Sách tiếng Việt
005.74 C 460
Cơ sở dữ liệu /
DDC 005.74
Tác giả CN Hwang Up
Nhan đề Cơ sở dữ liệu / Moon Hwang Up biên soạn; Phạm Thị Thanh Hồng cùng những người khác dịch và hiệu đính
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2000
Mô tả vật lý 308 tr. ; 29 cm
Tùng thư(bỏ) Tủ sách Công nghệ xử lý thông tin
Thuật ngữ chủ đề Cơ sở dữ liệu
Môn học Cơ sở dữ liệu
Tác giả(bs) CN Moon Hwang Up
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Thanh Hồng
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(4): 1000007153-5, 1000009285
Địa chỉ Kho mượn(4): 3000003035-8
000 00000nam a2200000 4500
00111912
00211
004EF81F915-D43A-40F9-9535-4E8C1419B10D
005201305281627
008130110s2000 vm| vie
0091 0
039|a20130528162556|bvanpth|c20130528162519|dvanpth|y20031127|zthanhntk
082 |a005.74|bC 460
100 |aHwang Up
245 |aCơ sở dữ liệu / |cMoon Hwang Up biên soạn; Phạm Thị Thanh Hồng cùng những người khác dịch và hiệu đính
260 |aHà Nội : |bLao động - Xã hội, |c2000
300 |a308 tr. ; |c29 cm
440|aTủ sách Công nghệ xử lý thông tin
534 |aDịch từ nguyên bản tiếng Anh
650 |aCơ sở dữ liệu
690 |aCơ sở dữ liệu
700 |aMoon Hwang Up
700 |aPhạm Thị Thanh Hồng
852|bKho đọc Sinh viên|j(4): 1000007153-5, 1000009285
852|bKho mượn|j(4): 3000003035-8
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/co so du lieu_moon hwang up/yco so du lieu_moon hwang up_001thumbimage.jpg
890|a8|b107|c1|d3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000009285 Kho đọc Sinh viên 005.74 C 460 Sách Tiếng Việt 1
2 3000003037 Kho mượn 005.74 C 460 SGH 8
3 3000003038 Kho mượn 005.74 C 460 Sách Tiếng Việt 7
4 3000003035 Kho mượn 005.74 C 460 SGH 6
5 3000003036 Kho mượn 005.74 C 460 SGH 5
6 1000007155 Kho đọc Sinh viên 005.74 C 460 Sách Tiếng Việt 4
7 1000007154 Kho đọc Sinh viên 005.74 C 460 Sách Tiếng Việt 3
8 1000007153 Kho đọc Sinh viên 005.74 C 460 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Nhận xét