• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 343.59707 L 504
    Nhan đề: Luật kinh tế Việt Nam / Lê Minh Toàn (chủ biên), Nguyễn Như Phát và những người khác

DDC 343.59707
Nhan đề Luật kinh tế Việt Nam / Lê Minh Toàn (chủ biên), Nguyễn Như Phát và những người khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2002
Mô tả vật lý 577 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Luật kinh tế - Việt Nam
Tác giả(bs) CN Lê Minh Toàn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Như Phát
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000007665
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000002654
000 00000nam a2200000 4500
00111906
00211
0041B3B41B7-1FA1-4A51-8AB9-4249C733E0CA
005201504221634
008130110s2002 vm| vie
0091 0
039|a20150422163458|bhientrang|c20060804|dvanpth|y20031127|zthanhntk
082 |a343.59707|bL 504
245 |aLuật kinh tế Việt Nam / |cLê Minh Toàn (chủ biên), Nguyễn Như Phát và những người khác
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia, |c2002
300 |a577 tr. ; |c21 cm
650 |aLuật kinh tế - Việt Nam
700 |aLê Minh Toàn
700 |aNguyễn Như Phát
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000007665
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000002654
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/340_luathoc/luatkinhtevietnam_leminhtoan/0biathumbimage.jpg
890|a2|b85|c1|d6
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 2000002654 Kho tham khảo (SDH cũ) 343.59707 L 504 Sách Tiếng Việt 2
2 1000007665 Kho đọc Sinh viên 343.59707 L 504 Sách Tiếng Việt 1
Nhận xét