Luận văn, luận án
658.3 H 200 L
Influence de la culture organisationnelle sur la satisfaction au travail des employés de la société Long Sinh /
DDC 658.3
Tác giả CN Hernseau, Louis
Nhan đề Influence de la culture organisationnelle sur la satisfaction au travail des employés de la société Long Sinh / Louis Hernseau, Trần Thị Ái Cẩm: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 107 tr. : bảng, biểu đồ ; 27 cm
Tùng thư Gestion des Entreprises et du Tourisme. Ngành Quản lý kinh doanh và du lịch. Luận văn thạc sĩ.
Thuật ngữ chủ đề Quản trị nhân sự
Tác giả(bs) CN Trần Thị Ái Cẩm: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007536
000 00000nam#a2200000u##4500
001118257
00216
004546E2D23-8A2A-4464-B40B-64E56836A9A2
005201912271057
008191227s2019 vm fre
0091 0
039|a20191227105752|bvanpth|c20191227105541|dvanpth|y20191108103001|zthanhnhan
082 |a658.3|bH 200 L
100 |aHernseau, Louis
245 |aInfluence de la culture organisationnelle sur la satisfaction au travail des employés de la société Long Sinh / |cLouis Hernseau, Trần Thị Ái Cẩm: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a107 tr. : |bbảng, biểu đồ ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aGestion des Entreprises et du Tourisme. Ngành Quản lý kinh doanh và du lịch. Luận văn thạc sĩ.
650 |aQuản trị nhân sự
700 |aTrần Thị Ái Cẩm: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007536
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|c1|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007536 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.3 H 200 L Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét