Luận văn, luận án
658.3
Influence de la culture organisationnelle sur la satisfaction au travail des employés de la société Long Sinh /
DDC 658.3
Tác giả CN Hernseau, Louis
Nhan đề Influence de la culture organisationnelle sur la satisfaction au travail des employés de la société Long Sinh / Louis Hernseau, Trần Thị Ái Cẩm: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 107 tr. : bảng, biểu đồ ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị du lịch. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Quản trị nhân sự
Tác giả(bs) CN Trần Thị Ái Cẩm: GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
001118257
00216
004546E2D23-8A2A-4464-B40B-64E56836A9A2
005201911081029
008 2019
0091 0
039|y20191108103001|zthanhnhan
082 |a658.3
100 |aHernseau, Louis
245 |aInfluence de la culture organisationnelle sur la satisfaction au travail des employés de la société Long Sinh / |cLouis Hernseau, Trần Thị Ái Cẩm: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a107 tr. : |bbảng, biểu đồ ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản trị du lịch. Luận văn thạc sĩ
650 |aQuản trị nhân sự
700 |aTrần Thị Ái Cẩm: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét