Luận văn, luận án
658.3
l’impact de la motivation sur la performance des employés. « etude de cas la societe Dodex sport » /
DDC 658.3
Tác giả CN Azolin, Routch-Cardo
Nhan đề l’impact de la motivation sur la performance des employés. « etude de cas la societe Dodex sport » / Routch-Cardo Azolin; Trần Thị Ái Cẩm: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 87 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị du lịch. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Quản trị nhân sự
Tác giả(bs) CN Trần Thị Ái Cẩm: GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
001118253
00216
004EB165C7D-D1EF-4882-A4FE-24FC0AF9F231
005201911081025
008
0091 0
039|y20191108102530|zthanhnhan
082 |a658.3
100 |aAzolin, Routch-Cardo
245 |al’impact de la motivation sur la performance des employés. « etude de cas la societe Dodex sport » / |cRoutch-Cardo Azolin; Trần Thị Ái Cẩm: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a87 tr. : |bminh họa ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản trị du lịch. Luận văn thạc sĩ
650 |aQuản trị nhân sự
700 |aTrần Thị Ái Cẩm: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét