Luận văn, luận án
658.3 A 100 R
L’impact de la motivation sur la performance des employés :
DDC 658.3
Tác giả CN Azolin, Routch-Cardo
Nhan đề L’impact de la motivation sur la performance des employés : Etude de cas la societe Dodex Sport / Routch-Cardo Azolin; Trần Thị Ái Cẩm: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 87 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Gestion des Entreprises et du Tourisme. Ngành Quản lý kinh doanh và du lịch. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Quản trị nhân sự
Tác giả(bs) CN Trần Thị Ái Cẩm: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007537
000 00000nam#a2200000u##4500
001118253
00216
004EB165C7D-D1EF-4882-A4FE-24FC0AF9F231
005201912271101
008191227s2019 vm fre
0091 0
039|a20191227110207|bvanpth|y20191108102530|zthanhnhan
082 |a658.3|bA 100 R
100 |aAzolin, Routch-Cardo
245 |aL’impact de la motivation sur la performance des employés : |bEtude de cas la societe Dodex Sport / |cRoutch-Cardo Azolin; Trần Thị Ái Cẩm: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a87 tr. : |bminh họa ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aGestion des Entreprises et du Tourisme. Ngành Quản lý kinh doanh và du lịch. Luận văn thạc sĩ
650 |aQuản trị nhân sự
700 |aTrần Thị Ái Cẩm: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007537
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|c1|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007537 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.3 A 100 R Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét