Luận văn, luận án
338.372 Tr
Assessing the adaptive capacity of coastal house holds to climate change: A comparative study of two communities in Quang Dien District, Hue province, Vietnam /
DDC 338.372
Tác giả CN Trần Công Dũng
Nhan đề Assessing the adaptive capacity of coastal house holds to climate change: A comparative study of two communities in Quang Dien District, Hue province, Vietnam / Trần Công Dũng; Akhmad Fauzi, Quách Thị Khánh Ngọc: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 45 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Marine Ecosystem Management and Climate change. Master thesis.
Thuật ngữ chủ đề Biến đổi khí hậu
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế nông nghiệp
Tác giả(bs) CN Fauzi, Akhmad : GVHD
Tác giả(bs) CN Quách Thị Khánh Ngọc: GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
001118248
00216
004A5AC534C-FE3E-4E27-AAED-0B4F3377EFC1
005201911081018
008
0091 0
039|y20191108101910|zthanhnhan
041|aTiếng Anh
082 |a338.372|bTr
100 |aTrần Công Dũng
245 |aAssessing the adaptive capacity of coastal house holds to climate change: A comparative study of two communities in Quang Dien District, Hue province, Vietnam / |cTrần Công Dũng; Akhmad Fauzi, Quách Thị Khánh Ngọc: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a45 tr. : |bminh họa ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aMarine Ecosystem Management and Climate change. Master thesis.
650 |aBiến đổi khí hậu
650 |aKinh tế nông nghiệp
700 |aFauzi, Akhmad : GVHD
700 |aQuách Thị Khánh Ngọc: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét