Luận văn, luận án
658.834 Ng 527 L
Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng xanh của du khách nội địa tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa /
DDC 658.834
Tác giả CN Nguyễn Thị Khánh Ly
Nhan đề Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng xanh của du khách nội địa tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa / Nguyễn Thị Khánh Ly; Lê Chí Công: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 66 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng-Nghiên cứu
Tác giả(bs) CN Lê Chí Công: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007429
000 00000nam#a2200000ui#4500
001118211
00216
004DA862404-7D98-4DFE-8A80-1790856C5990
005201911261455
008 2019
0091 0
039|a20191126145520|bvanpth|y20191108092820|zthanhnhan
082 |a658.834|bNg 527 L
100 |aNguyễn Thị Khánh Ly
245 |aCác yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng xanh của du khách nội địa tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa / |cNguyễn Thị Khánh Ly; Lê Chí Công: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a66 tr. : |bminh họa ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
650 |aKhách hàng|xNghiên cứu
700|aLê Chí Công: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007429
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007429 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.834 Ng 527 L Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét