Luận văn, luận án
658.3 Tr
Phát triển nguồn nhân lực cơ sở lưu trú du lịch tại tỉnh Khánh Hòa /
DDC 658.3
Tác giả CN Trần Ngọc Quyền
Nhan đề Phát triển nguồn nhân lực cơ sở lưu trú du lịch tại tỉnh Khánh Hòa / Trần Ngọc Quyền; Lê Chí Công: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 103 tr. : bảng, ảnh màu ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Quản trị nhân sự
Tác giả(bs) CN Lê Chí Công: GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
001118199
00216
0044443B86B-CCD5-4277-9C09-13FE171A4568
005201911080920
008
0091 0
039|y20191108092050|zthanhnhan
082 |a658.3|bTr
100 |aTrần Ngọc Quyền
245 |aPhát triển nguồn nhân lực cơ sở lưu trú du lịch tại tỉnh Khánh Hòa / |cTrần Ngọc Quyền; Lê Chí Công: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a103 tr. : |bbảng, ảnh màu ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
650 |aQuản trị nhân sự
700 |aLê Chí Công: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét