Luận văn, luận án
658.834 Tr 561 L
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ cấp giấy phép kinh doanh vận tải tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi /
DDC 658.834
Tác giả CN Trương Thị Kiều Linh
Nhan đề Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ cấp giấy phép kinh doanh vận tải tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi / Trương Thị Kiều Linh; Lê Chí Công: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 83 tr. ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản lý kinh tế. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng-Nghiên cứu
Thuật ngữ chủ đề Dịch vụ công
Tác giả(bs) CN Lê Chí Công: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007484
000 00000nam#a2200000ui#4500
001118191
00216
004E46728AF-127F-450C-B7A7-A137F66DFF81
005201912031604
008 2018
0091 0
039|a20191203160502|bvanpth|y20191108090334|zthanhnhan
082 |a658.834|bTr 561 L
100 |aTrương Thị Kiều Linh
245 |aPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ cấp giấy phép kinh doanh vận tải tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi / |cTrương Thị Kiều Linh; Lê Chí Công: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a83 tr. ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản lý kinh tế. Luận văn thạc sĩ
650 |aKhách hàng|xNghiên cứu
650 |aDịch vụ công
700|aLê Chí Công: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007484
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007484 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.834 Tr 561 L Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét