Luận văn, luận án
658.834 Tr
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ cấp giấy phép kinh doanh vận tải tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quãng Ngãi /
DDC 658.834
Tác giả CN Trương Thị Kiều Linh
Nhan đề Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ cấp giấy phép kinh doanh vận tải tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quãng Ngãi / Trương Thị Kiều Linh; Lê Chí Công: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 83 tr. ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản lý kinh tế. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng-Nghiên cứu
Thuật ngữ chủ đề Dịch vụ công
Tác giả(bs) CN Lê Chí Công: GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
001118191
00216
004E46728AF-127F-450C-B7A7-A137F66DFF81
005201911080903
008
0091 0
039|y20191108090334|zthanhnhan
082 |a658.834|bTr
100 |aTrương Thị Kiều Linh
245 |aPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ cấp giấy phép kinh doanh vận tải tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quãng Ngãi / |cTrương Thị Kiều Linh; Lê Chí Công: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a83 tr. ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản lý kinh tế. Luận văn thạc sĩ
650 |aKhách hàng|xNghiên cứu
650 |aDịch vụ công
700|aLê Chí Công: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét