Sách tiếng Việt
338.5 Ng 527 H
Kinh tế vi mô :
DDC 338.5
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Hồ
Nhan đề Kinh tế vi mô : tóm tắt bài giảng kèm theo câu hỏi và bài tập / Nguyễn Ngọc Hồ
Nhan đề khác Micro economics
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 1995
Mô tả vật lý 208 tr. ; 19 cm
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế vi mô
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(2): 1000006764-5
Địa chỉ Kho mượn(1): 3000001209
000 00000nam a2200000 4500
00111679
00211
00476ADC0BB-DFB7-472A-908A-A6BBC8D424F5
005201503260909
008130110s1995 vm| vie
0091 0
039|a20150326090954|bngavt|c20031118|dvanpth|y20031117|zthanhntk
082 |a338.5|bNg 527 H
100 |aNguyễn Ngọc Hồ
245 |aKinh tế vi mô : |btóm tắt bài giảng kèm theo câu hỏi và bài tập / |cNguyễn Ngọc Hồ
246 |aMicro economics
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bTrẻ, |c1995
300 |a208 tr. ; |c19 cm
650 |aKinh tế vi mô
852|bKho đọc Sinh viên|j(2): 1000006764-5
852|bKho mượn|j(1): 3000001209
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/kinhtevimo_nguyenngocho/0page_001thumbimage.jpg
890|a3|b113|c1|d8
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000006765 Kho đọc Sinh viên 338.5 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 2 Chờ thanh lý
2 1000006764 Kho đọc Sinh viên 338.5 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 1
3 3000001209 Kho mượn 338.5 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 3 Thanh lý 2009
  1 of 1 
Nhận xét