Sách tiếng Việt
338.5 L 200 Fr
28 tình huống kinh tế vi mô :
DDC 338.5
Tác giả CN Leroux, François
Nhan đề 28 tình huống kinh tế vi mô : Giáo trình bài tập kinh tế học / François Leroux
Lần xuất bản In lần thứ hai
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Đại học Kinh tế, 1991
Mô tả vật lý 208 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế vi mô
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000006772-4
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000001212-7, 3000007330
000 00000nam a2200000 4500
00111677
00211
004B7B7C592-E394-405B-844C-1779AC13BF8F
005201503260822
008130110s1991 vm| vie
0091 0
039|a20150326082251|bngavt|c20040802|dvanpth|y20031117|zthanhntk
082 |a338.5|bL 200 Fr
100 |aLeroux, François
245 |a28 tình huống kinh tế vi mô : |bGiáo trình bài tập kinh tế học / |cFrançois Leroux
250 |aIn lần thứ hai
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bĐại học Kinh tế, |c1991
300 |a208 tr. ; |c24 cm
650 |aKinh tế vi mô
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000006772-4
852|bKho mượn|j(7): 3000001212-7, 3000007330
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/28tinhhuongkinhtevimo_francoisleroux/0page_001thumbimage.jpg
890|a10|b684|c1|d28
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000007330 Kho mượn 338.5 L 200 Fr Sách Tiếng Việt 10 Hạn trả:19-05-2010
2 3000001212 Kho mượn 338.5 L 200 Fr Sách Tiếng Việt 9 Chờ thanh lý
3 3000001216 Kho mượn 338.5 L 200 Fr Sách Tiếng Việt 8 Chờ thanh lý
4 3000001217 Kho mượn 338.5 L 200 Fr Sách Tiếng Việt 7 Chờ thanh lý
5 3000001215 Kho mượn 338.5 L 200 Fr Sách Tiếng Việt 6
6 3000001214 Kho mượn 338.5 L 200 Fr Sách Tiếng Việt 5 Chờ thanh lý
7 3000001213 Kho mượn 338.5 L 200 Fr Sách Tiếng Việt 4 Chờ thanh lý
8 1000006773 Kho đọc Sinh viên 338.5 L 200 Fr Sách Tiếng Việt 2 Chờ thanh lý
9 1000006772 Kho đọc Sinh viên 338.5 L 200 Fr Sách Tiếng Việt 1 Chờ thanh lý
10 1000006774 Kho đọc Sinh viên 338.5 L 200 Fr Sách Tiếng Việt 3 Thanh lý 2009
  1 of 1 
Nhận xét