Sách tiếng Việt
338.4 T 103
Tài nguyên và môi trường du lịch Việt Nam /
DDC 338.4
Tác giả CN Phạm Trung Lương
Nhan đề Tài nguyên và môi trường du lịch Việt Nam / Phạm Trung Lương và những người khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2001
Mô tả vật lý 219 tr. ; 19 cm
Phụ chú Tài liệu tham khảo (tr.215)
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế du lịch
Thuật ngữ chủ đề Du lịch - Môi trường tự nhiên
Môn học Du lịch sinh thái
Tác giả(bs) CN Phạm Trung Lương
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(2): 1000006849-50
000 00000nam a2200000 4500
00111647
00211
00442CD4923-48C3-499C-A817-06D3F06EBD6A
005201605031608
008130110s2001 vm| vie
0091 0
039|a20160503160958|bvanpth|c20130307161015|dvanpth|y20031114|zthanhntk
082 |a338.4|bT 103
100 |aPhạm Trung Lương
245 |aTài nguyên và môi trường du lịch Việt Nam / |cPhạm Trung Lương và những người khác
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2001
300 |a219 tr. ; |c19 cm
500 |aTài liệu tham khảo (tr.215)
650 |aKinh tế du lịch
650 |aDu lịch - Môi trường tự nhiên
690 |aDu lịch sinh thái
700 |aPhạm Trung Lương
852|bKho đọc Sinh viên|j(2): 1000006849-50
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/tai nguyen_ mtdlvnsmallthumb.jpg
890|a2|b23|c1|d18
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000006850 Kho đọc Sinh viên 338.4 T 103 Sách Tiếng Việt 2
2 1000006849 Kho đọc Sinh viên 338.4 T 103 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét