Sách tiếng Việt
338.5 Ng 527 Gi
Kinh tế học vi mô (Các nguyên lý kinh tế 1) /
DDC 338.5
Tác giả CN Nguyễn Hồng Giáp
Nhan đề Kinh tế học vi mô (Các nguyên lý kinh tế 1) / Nguyễn Hồng Giáp
Thông tin xuất bản Hà nội : Thống kê, 1995
Mô tả vật lý 197 tr ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế vi mô
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(2): 1000007310-1
000 00000nam a2200000 4500
00111636
00211
0047AC92412-F90F-484E-A866-CA7E0D332760
005201505191415
008130110s1995 vm| vie
0091 0
039|a20150519141554|bhientrang|c20031121|dquang|y20031114|zquang
082 |a338.5|bNg 527 Gi
100 |aNguyễn Hồng Giáp
245 |aKinh tế học vi mô (Các nguyên lý kinh tế 1) / |cNguyễn Hồng Giáp
260 |aHà nội : |bThống kê, |c1995
300 |a197 tr ; |c21 cm
650 |aKinh tế vi mô
852|bKho đọc Sinh viên|j(2): 1000007310-1
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/kinhtehocvimo_nguyenhonggiap/0biathumbimage.jpg
890|a2|b21|c1|d4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000007310 Kho đọc Sinh viên 338.5 Ng 527 Gi Sách Tiếng Việt 2 Chờ thanh lý
2 1000007311 Kho đọc Sinh viên 338.5 Ng 527 Gi Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét