• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 658.022 Ph 561 H
    Nhan đề: Nghệ thuật điều hành doanh nghiệp nhỏ và vừa / Phương Hà

DDC 658.022
Tác giả CN Phương Hà
Nhan đề Nghệ thuật điều hành doanh nghiệp nhỏ và vừa / Phương Hà
Thông tin xuất bản TP Hồ Chí Minh : Nxb TP Hồ Chí Minh, 1996
Mô tả vật lý 283 tr. ; 19 cm
Thuật ngữ chủ đề Quản trị doanh nghiệp
Thuật ngữ chủ đề Điều hành - doanh nghiệp
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000006687
000 00000nam a2200000 4500
00111569
00211
00485410D9F-BC26-4693-A25A-781C55F00037
005201105061110
008130110s1996 vm| vie
0091 0
039|a20130117110540|boanhntk|c20050406|dvanpth|y20031110|zvanpth
082 |a658.022|bPh 561 H
100 |aPhương Hà
245 |aNghệ thuật điều hành doanh nghiệp nhỏ và vừa / |cPhương Hà
260 |aTP Hồ Chí Minh : |bNxb TP Hồ Chí Minh, |c1996
300 |a283 tr. ; |c19 cm
650 |aQuản trị doanh nghiệp
650 |aĐiều hành - doanh nghiệp
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000006687
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/nghe thuat dieu hanh..._phuong hasmallthumb.jpg
890|a1|b9|c1|d4
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 1000006687 Kho đọc Sinh viên 658.022 Ph 561 H Sách Tiếng Việt 1 Chờ thanh lý
Nhận xét