Sách tiếng Việt
339 Ph 104 Ch
Kinh tế vĩ mô phân tích /
DDC 339
Tác giả CN Phạm Chung
Nhan đề Kinh tế vĩ mô phân tích / Phạm Chung, Trần Văn Hùng
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia, 2002
Mô tả vật lý 466 tr. ; 24 cm
Phụ chú Tài liệu tham khảo (tr.450)
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế vĩ mô
Môn học Kinh tế vĩ mô
Tác giả(bs) CN Trần Văn Hùng
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(2): 1000006775-6
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000001218-9
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000003394
000 00000nam a2200000 4500
00111555
00211
004BC011B8A-D06A-401D-B40A-92680669BB64
005201303081111
008130110s2002 vm| vie
0091 0
039|a20130308111017|bvanpth|c20130308110942|dvanpth|y20031107|zthanhntk
082 |a339|bPh 104 Ch
100 |aPhạm Chung
245 |aKinh tế vĩ mô phân tích / |cPhạm Chung, Trần Văn Hùng
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia, |c2002
300 |a466 tr. ; |c24 cm
500 |aTài liệu tham khảo (tr.450)
650 |aKinh tế vĩ mô
690 |aKinh tế vĩ mô
700 |aTrần Văn Hùng
852|bKho đọc Sinh viên|j(2): 1000006775-6
852|bKho mượn|j(2): 3000001218-9
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000003394
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/kinh te vmpt_pham chung_001smallthumb.jpg
890|a5|b375|c1|d13
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000003394 Kho tham khảo (SDH cũ) 339 Ph 104 Ch Sách Tiếng Việt 5
2 3000001219 Kho mượn 339 Ph 104 Ch Sách Tiếng Việt 4 Mất đã đền
3 3000001218 Kho mượn 339 Ph 104 Ch Sách Tiếng Việt 3
4 1000006776 Kho đọc Sinh viên 339 Ph 104 Ch Sách Tiếng Việt 2
5 1000006775 Kho đọc Sinh viên 339 Ph 104 Ch Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét