Sách tiếng Việt
658.16 Đ 450 Th
Đánh giá giá trị doanh nghiệp :
DDC 658.16
Tác giả CN Đỗ Văn Thận
Nhan đề Đánh giá giá trị doanh nghiệp : Khi chuyển quyền sở hữu, thanh lý, nhượng bán, giải thể, cổ phần hóa / Đỗ Văn Thận
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Nxb TP. Hồ Chí Minh, 1996
Mô tả vật lý 136 tr. ; 19 cm
Thuật ngữ chủ đề Quản trị doanh nghiệp
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000007057-8, 1000011317
Địa chỉ Kho mượn(1): 3000002928
000 00000nam a2200000 4500
00111543
00211
004D23C00BE-5924-4160-86D1-D7283F55FD39
005201512041041
008130110s1996 vm| vie
0091 0
039|a20151204104154|bngavt|c20131212160114|dvanpth|y20031107|zquang
082 |a658.16|bĐ 450 Th
100 |aĐỗ Văn Thận
245 |aĐánh giá giá trị doanh nghiệp : |bKhi chuyển quyền sở hữu, thanh lý, nhượng bán, giải thể, cổ phần hóa / |cĐỗ Văn Thận
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bNxb TP. Hồ Chí Minh, |c1996
300 |a136 tr. ; |c19 cm
650 |aQuản trị doanh nghiệp
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000007057-8, 1000011317
852|bKho mượn|j(1): 3000002928
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/danhgiagiatridoanhnghiep_dovanthan/0page_001thumbimage.jpg
890|a4|b7|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000011317 Kho đọc Sinh viên 658.16 Đ 450 Th Sách Tiếng Việt 4 Chờ thanh lý
2 1000007057 Kho đọc Sinh viên 658.16 Đ 450 Th Sách Tiếng Việt 3 Chờ thanh lý
3 1000007058 Kho đọc Sinh viên 658.16 Đ 450 Th Sách Tiếng Việt 2
4 3000002928 Kho mượn 658.16 Đ 450 Th Sách Tiếng Việt 1 Chờ thanh lý
  1 of 1 
Nhận xét