Sách tiếng Việt
339.5 Đ 116 Đ
Kế hoạch hóa kinh tế vĩ mô :
DDC 339.5
Tác giả CN Đặng Đức Đạm
Nhan đề Kế hoạch hóa kinh tế vĩ mô : Sách tham khảo / Đặng Đức Đạm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2000
Mô tả vật lý 353 tr. ; 19 cm
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế vĩ mô
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(4): 1000006707-8, 1000006743-4
Địa chỉ Kho mượn(1): 3000007482
000 00000nam a2200000 4500
00111517
00211
004600A01E5-2B48-4271-B0AB-90747A08C6EA
005201506051541
008130110s2000 vm| vie
0091 0
039|a20150605154139|bhientrang|c20121022|dvanpth|y20031104|zthanhntk
082 |a339.5|bĐ 116 Đ
100 |aĐặng Đức Đạm
245 |aKế hoạch hóa kinh tế vĩ mô : |bSách tham khảo / |cĐặng Đức Đạm
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia, |c2000
300 |a353 tr. ; |c19 cm
650 |aKinh tế vĩ mô
852|bKho đọc Sinh viên|j(4): 1000006707-8, 1000006743-4
852|bKho mượn|j(1): 3000007482
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/kehoachhoakinhtevimo_dangducdam/0biathumbimage.jpg
890|a5|b92|c1|d2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000007482 Kho mượn 339.5 Đ 116 Đ Sách Tiếng Việt 5
2 1000006744 Kho đọc Sinh viên 339.5 Đ 116 Đ Sách Tiếng Việt 4
3 1000006707 Kho đọc Sinh viên 339.5 Đ 116 Đ Sách Tiếng Việt 3
4 1000006743 Kho đọc Sinh viên 339.5 Đ 116 Đ Sách Tiếng Việt 2
5 1000006708 Kho đọc Sinh viên 339.5 Đ 116 Đ Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét