Luận văn, luận án
658.834 Tr
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại UBND huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quãng Ngãi /
DDC 658.834
Tác giả CN Trần Thị Kim Chi
Nhan đề Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại UBND huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quãng Ngãi / Trần Thị Kim Chi; Lê Chí Công: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 83 tr. ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản lý kinh tế. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng-Nghiên cứu
Thuật ngữ chủ đề Dịch vụ công
Tác giả(bs) CN Lê Chí Công: GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
001115156
00216
0046C323BBE-743B-4153-98EF-07E89415A986
005201910031608
008
0091 0
039|y20191003160820|zthanhnhan
082 |a658.834|bTr
100 |aTrần Thị Kim Chi
245 |aPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại UBND huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quãng Ngãi / |cTrần Thị Kim Chi; Lê Chí Công: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a83 tr. ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản lý kinh tế. Luận văn thạc sĩ
650 |aKhách hàng|xNghiên cứu
650 |aDịch vụ công
700|aLê Chí Công: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét