Luận văn, luận án
338.9 Ph
Tác động của chi tiêu công đến tăng trưởng kinh tế tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa /
DDC 338.9
Tác giả CN Phan Thị Châu Khuê
Nhan đề Tác động của chi tiêu công đến tăng trưởng kinh tế tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa / Phan Thị Châu Khuê; Nguyễn Thành Cường: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 61 tr. ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế-Phát triển
Thuật ngữ chủ đề Chi tiêu công-Tác động kinh tế
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thành Cường: GVHD
000 00000nam a2200000 4500
001115153
00216
00450C448AE-39AD-4298-8651-433548FBCE48
005201910031557
008
0091 0
039|y20191003155737|zthanhnhan
082 |a338.9|bPh
100 |aPhan Thị Châu Khuê
245 |aTác động của chi tiêu công đến tăng trưởng kinh tế tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa / |cPhan Thị Châu Khuê; Nguyễn Thành Cường: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a61 tr. ; |c27 cm|ePhụ lục
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
650 |aKinh tế|xPhát triển
650|aChi tiêu công|xTác động kinh tế
700 |aNguyễn Thành Cường: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét