Luận văn, luận án
331.12 Ng
Thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi /
DDC 331.12
Tác giả CN Nguyễn Thanh Thùy Nhiên
Nhan đề Thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi / Nguyễn Thanh Thùy Nhiên; Lê Kim Long: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 104 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản lý kinh tế. Luận văn Thạc sĩ.
Thuật ngữ chủ đề Lao động-Kinh tế xã hội
Tác giả(bs) CN Lê Kim Long: GVHD
000 00000nam a2200000 4500
001115148
00216
00444CD0359-0C10-4177-87BA-DBA79026A1B4
005201910031539
008 2019
0091 0
039|y20191003153932|zthanhnhan
082 |a331.12|bNg
100 |aNguyễn Thanh Thùy Nhiên
245 |aThu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi / |cNguyễn Thanh Thùy Nhiên; Lê Kim Long: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a104 tr. : |bminh họa ; |c27 cm |ephụ lục
490 |aNgành Quản lý kinh tế. Luận văn Thạc sĩ.
650|aLao động|xKinh tế xã hội
700 |aLê Kim Long: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét