Luận văn, luận án
658.1522 Ng 527 Nh
Thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi /
DDC 658.1522
Tác giả CN Nguyễn Thanh Thùy Nhiên
Nhan đề Thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi / Nguyễn Thanh Thùy Nhiên; Lê Kim Long: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 104 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản lý kinh tế. Luận văn Thạc sĩ.
Thuật ngữ chủ đề Vốn-Đầu tư
Thuật ngữ chủ đề Công nghiệp-Phát triển
Tác giả(bs) CN Lê Kim Long: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007496
000 00000nam a2200000 4500
001115148
00216
00444CD0359-0C10-4177-87BA-DBA79026A1B4
005201912031659
008 2019
0091 0
039|a20191203170010|bvanpth|y20191003153932|zthanhnhan
082 |a658.1522|bNg 527 Nh
100 |aNguyễn Thanh Thùy Nhiên
245 |aThu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi / |cNguyễn Thanh Thùy Nhiên; Lê Kim Long: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a104 tr. : |bminh họa ; |c27 cm |ephụ lục
490 |aNgành Quản lý kinh tế. Luận văn Thạc sĩ.
650 |aVốn|xĐầu tư
650|aCông nghiệp|xPhát triển
700 |aLê Kim Long: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007496
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007496 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.1522 Ng 527 Nh Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét