Sách tiếng Việt
330.12̀2 M 103 C
Kinh tế thị trường. Định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam :
DDC 330.12̀2
Tác giả CN Mai Ngọc Cường
Nhan đề Kinh tế thị trường. Định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam : Sách tham khảo / Mai Ngọc Cường
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2001
Mô tả vật lý 442 tr. ; 19 cm
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế thị trường
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000006691-2, 1000006694
Địa chỉ Kho mượn(3): 3000001333-4, 3000007331
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000002766
000 00000nam a2200000 4500
00111485
00211
004DB44D011-2B40-4DAE-A937-CD8D05D695EA
005201504211420
008130110s2001 vm| vie
0091 0
039|a20150421142007|bvinhpq|c20040802|dvanpth|y20031104|zvanpth
082 |a330.12̀2|bM 103 C
100 |aMai Ngọc Cường
245 |aKinh tế thị trường. Định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam : |bSách tham khảo / |cMai Ngọc Cường
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia, |c2001
300 |a442 tr. ; |c19 cm
650 |aKinh tế thị trường
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000006691-2, 1000006694
852|bKho mượn|j(3): 3000001333-4, 3000007331
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000002766
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/kinhtethitruongdinhhuongxhcnovietnam/pagethumbimage.jpg
890|a7|b529|c1|d3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000007331 Kho mượn 330.122 M 103 C Sách Tiếng Việt 7 Chờ thanh lý
2 2000002766 Kho tham khảo (SDH cũ) 330.122 M 103 C Sách Tiếng Việt 6
3 3000001333 Kho mượn 330.122 M 103 C Sách Tiếng Việt 5 Chờ thanh lý
4 3000001334 Kho mượn 330.122 M 103 C Sách Tiếng Việt 4 Chờ thanh lý
5 1000006691 Kho đọc Sinh viên 330.122 M 103 C Sách Tiếng Việt 3 Chờ thanh lý
6 1000006692 Kho đọc Sinh viên 330.122 M 103 C Sách Tiếng Việt 2
7 1000006694 Kho đọc Sinh viên 330.122 M 103 C Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét