Sách tiếng Việt
543.5 Ph 104 L
Phương pháp phân tích phổ phân tử /
DDC 543.5
Tác giả CN Phạm Luận
Nhan đề Phương pháp phân tích phổ phân tử / Phạm Luận
Thông tin xuất bản H. : Bách khoa Hà Nội, 2014
Mô tả vật lý 490 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Phổ phân tử-Phương pháp phân tích
Môn học Phương pháp phân tích hiện đại
Môn học Kỹ thuật hiện đại ứng dụng trong đánh giá chất lượng thực phẩm
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(2): 1000028774-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
001114499
00211
004F84C0F4E-73BF-4CD3-B5D0-248E73553152
005202006150938
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20200615093832|bvanpth|c20191023163703|dvanpth|y20190924135302|zoanhntk
082 |a543.5|bPh 104 L
100 |aPhạm Luận
245 |aPhương pháp phân tích phổ phân tử / |cPhạm Luận
260 |aH. : |bBách khoa Hà Nội, |c2014
300 |a490 tr. ; |c27 cm
650 |aPhổ phân tử|xPhương pháp phân tích
690 |aPhương pháp phân tích hiện đại
690 |aKỹ thuật hiện đại ứng dụng trong đánh giá chất lượng thực phẩm
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(2): 1000028774-5
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/anhbia/ppphantichphophantu_phamluanthumbimage.jpg
890|a2|b3|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000028775 Kho đọc Sinh viên 543.5 Ph 104 L Sách Tiếng Việt 2
2 1000028774 Kho đọc Sinh viên 543.5 Ph 104 L Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét