Bài báo tạp chí
Entrapment of organic liquid species in molecular scale in sol–gel derived silica glass matrix /
Tác giả CN Kurumada, Ken-ichi
Nhan đề Entrapment of organic liquid species in molecular scale in sol–gel derived silica glass matrix / Ken-ichi Kurumada, Yoshihiro Kamimura and Shinya Matsumoto
Mô tả vật lý From.26-30
Từ khóa tự do Hardness
Từ khóa tự do Immobilization of tributyl phosphate (TBP)
Tác giả(bs) CN Kamimura, Yoshihiro
Tác giả(bs) CN Matsumoto, Shinya
Nguồn trích Advanced powder technology - Số: 1 Tập: 21 Năm: 2010
000 00000nab#a2200000ui#4500
001114284
00221
004673BC6E9-1C61-4893-8372-BFB5EAE4E066
005201909171435
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20190917143511|zngavt
100 |aKurumada, Ken-ichi
245 |aEntrapment of organic liquid species in molecular scale in sol–gel derived silica glass matrix / |cKen-ichi Kurumada, Yoshihiro Kamimura and Shinya Matsumoto
300 |aFrom.26-30
653 |aHardness
653 |aImmobilization of tributyl phosphate (TBP)
700 |aKamimura, Yoshihiro
700 |aMatsumoto, Shinya
773 |tAdvanced powder technology |d2010|v21|i1
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét