Sách ngoại văn
664
Food processing :
DDC 664
Tác giả CN Ramaswamy, Hosahalli
Nhan đề Food processing : principles and applications / Hosahalli Ramaswamy, Michèle Marcotte
Thông tin xuất bản US : Taylor & Francis Group, 2006
Mô tả vật lý xii, 419 p. : ill. ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề Food industry and trade
Thuật ngữ chủ đề Thực phẩm - Chế biến
Môn học Kỹ thuật thực phẩm
Môn học Công nghệ thực phẩm
Môn học Công nghệ chế biến lạnh thủy sản
Môn học Các quá trình cơ bản trong chế biến thực phẩm thủy sản
Tác giả(bs) CN Marcotte, Michèle
000 01134nam a22002774a 4500
001114216
00212
00459459247-2AE4-4F3D-A803-F2DD3B66F609
005201909111606
008040331s2006 iaua b 001 0 eng
0091 0
039|a20190911160654|bnguyenloi|y20190911160640|znguyenloi
08200|a664
100|aRamaswamy, Hosahalli
24500|aFood processing : |bprinciples and applications / |cHosahalli Ramaswamy, Michèle Marcotte
260 |aUS : |bTaylor & Francis Group, |c2006
300 |axii, 419 p. : |bill. ; |c27 cm.
650 0|aFood industry and trade
650|aThực phẩm - Chế biến
690|aKỹ thuật thực phẩm
690|aCông nghệ thực phẩm
690|aCông nghệ chế biến lạnh thủy sản
690|aCác quá trình cơ bản trong chế biến thực phẩm thủy sản
7001 |aMarcotte, Michèle
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/foodprocessing_principles_applications_hosahalliramaswamy/0 page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét