Sách tiếng Việt
150
Giáo trình tâm lí học phát triển /
DDC 150
Nhan đề Giáo trình tâm lí học phát triển / Dương Thị Diệu Hoa (chủ biên) và các tác giả khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2011
Mô tả vật lý 223 tr.;
Thuật ngữ chủ đề Tâm lí học
Môn học Tâm lí học đại cương
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ánh Tuyết
Tác giả(bs) CN Dương Thị Diệu Hoa
Tác giả(bs) CN Nguyễn Kế Hào
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001114215
00211
004AB01A604-16D6-44B2-B286-0A62CFB9C6DD
005201909111850
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20190911185019|bluuyen|c20190911160028|dluuyen|y20190911155931|zluuyen
082 |a150
245 |aGiáo trình tâm lí học phát triển / |cDương Thị Diệu Hoa (chủ biên) và các tác giả khác
260 |aHà Nội : |bĐại học Sư phạm, |c2011
300 |a223 tr.;
650 |aTâm lí học
690 |aTâm lí học đại cương
700 |aNguyễn Ánh Tuyết
700 |aDương Thị Diệu Hoa
700 |aNguyễn Kế Hào
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/sachdientu/tiengviet/100_triethoc_tamlyhoc/150_tamlyhoc/giaotrinhtamlyhocphantich/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét