Sách tiếng Việt
343.08 Gi 108
Giáo trình Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ /
DDC 343.08
Nhan đề Giáo trình Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ / Phan Huy Hồng (chủ biên) và các tác giả khác
Lần xuất bản Tái bản lần 1, có sửa đổi và bổ sung
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Hồng Đức, Hội Luật gia Việt Nam, 2017
Mô tả vật lý 505 tr. ; 21 cm
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Trường ĐH Luật Tp HCM
Thuật ngữ chủ đề Luật thương mại-Việt Nam
Tác giả(bs) CN Hà Thị Thanh Bình
Tác giả(bs) CN Phan Huy Hồng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thanh Huyền
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000028481-3
Địa chỉ NTUKho mượn(4): 3000038455-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
001114208
00211
0047BA1C9FD-ED54-4D0A-AD47-038C1BB489ED
005201909101049
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20190910104957|zvanpth
082 |a343.08|bGi 108
245 |aGiáo trình Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ / |cPhan Huy Hồng (chủ biên) và các tác giả khác
250|aTái bản lần 1, có sửa đổi và bổ sung
260 |aTp. HCM : |bHồng Đức, Hội Luật gia Việt Nam, |c2017
300 |a505 tr. ; |c21 cm
500|aĐầu trang tên sách ghi: Trường ĐH Luật Tp HCM
650 |aLuật thương mại|xViệt Nam
700|aHà Thị Thanh Bình
700|aPhan Huy Hồng
700|aNguyễn Thị Thanh Huyền
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000028481-3
852|aNTU|bKho mượn|j(4): 3000038455-8
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/anhbia/gtphapluattmhanghoadichvu_dhluatthumbimage.jpg
890|a7|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038458 Kho mượn 343.08 Gi 108 Sách Tiếng Việt 7
2 3000038457 Kho mượn 343.08 Gi 108 Sách Tiếng Việt 6 Hạn trả:16-01-2020
3 3000038456 Kho mượn 343.08 Gi 108 Sách Tiếng Việt 5
4 3000038455 Kho mượn 343.08 Gi 108 Sách Tiếng Việt 4
5 1000028483 Kho đọc Sinh viên 343.08 Gi 108 Sách Tiếng Việt 3
6 1000028482 Kho đọc Sinh viên 343.08 Gi 108 Sách Tiếng Việt 2
7 1000028481 Kho đọc Sinh viên 343.08 Gi 108 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét