GT,Bài giảng ĐHNT
621.8
Thiết kế xưởng /
DDC 621.8
Tác giả CN Ngô Quang Trọng
Nhan đề Thiết kế xưởng / Ngô Quang Trọng
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 280 tr
Thuật ngữ chủ đề Nhà máy-Thiết kế
Thuật ngữ chủ đề Nhà xưởng-Thiết kế
Thuật ngữ chủ đề Xây dựng công nghiệp
Môn học Cơ sở công nghệ chế tạo máy
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001114054
00214
0041E72E6C0-3566-4951-99D9-E603AE902202
005201907031037
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190703103721|zthanhnhan
082 |a621.8
100 |aNgô Quang Trọng
245 |aThiết kế xưởng / |cNgô Quang Trọng
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a280 tr
650 |aNhà máy|xThiết kế
650 |aNhà xưởng|xThiết kế
650 |aXây dựng công nghiệp
690 |aCơ sở công nghệ chế tạo máy
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/thietkexuong_ngoquangtrong/0page_002thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét