Sách tiếng Việt
658 L 250 Gi
Xảo thuật kinh doanh /
DDC 658
Tác giả CN Lê Giảng
Nhan đề Xảo thuật kinh doanh / Lê Giảng biên soạn
Thông tin xuất bản Hà nội : Văn hóa - Thông tin, 2001
Mô tả vật lý 348 tr. ; 19 cm
Thuật ngữ chủ đề Quản trị kinh doanh
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(2): 1000006655, 1000013513
000 00000nam a2200000 4500
00111402
00211
00479C32251-EDDB-4B1C-BAB8-1EABDB947BFB
005201804161612
008130110s2001 vm| vie
0091 0
039|a20180416161207|bvanpth|c20151215092020|dngavt|y20031028|zquang
082 |a658|bL 250 Gi
100 |aLê Giảng
245 |aXảo thuật kinh doanh / |cLê Giảng biên soạn
260 |aHà nội : |bVăn hóa - Thông tin, |c2001
300 |a348 tr. ; |c19 cm
650 |aQuản trị kinh doanh
852|bKho đọc Sinh viên|j(2): 1000006655, 1000013513
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/xaothuatkinhdoanh_legiang/0page_001thumbimage.jpg
890|a2|b78|c1|d2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000013513 Kho đọc Sinh viên 658 L 250 Gi Sách Tiếng Việt 2
2 1000006655 Kho đọc Sinh viên 658 L 250 Gi Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét