Sách tiếng Việt
658 Tr 121 Đ
Kinh doanh trong nền kinh tế thế giới /
DDC 658
Tác giả CN Trần Đạt
Nhan đề Kinh doanh trong nền kinh tế thế giới / Trần Đạt
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 1997
Mô tả vật lý 486 tr. ; 20 cm
Thuật ngữ chủ đề Quản trị doanh nghiệp
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000006601-2, 1000013810
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000002450
000 00000nam a2200000 4500
00111371
00211
00470BE9715-858E-4BD0-931B-3439BBED9127
005201504141107
008130110s1997 vm| vie
0091 0
039|a20150414110728|bvinhpq|c20040818|dvanpth|y20031027|zthanhntk
082 |a658|bTr 121 Đ
100 |aTrần Đạt
245 |aKinh doanh trong nền kinh tế thế giới / |cTrần Đạt
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c1997
300 |a486 tr. ; |c20 cm
650 |aQuản trị doanh nghiệp
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000006601-2, 1000013810
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000002450
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/kinhdoanhtrongnenkinhtethegioi/pagethumbimage.jpg
890|a4|b9|c1|d6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000013810 Kho đọc Sinh viên 658 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 4 Chờ thanh lý
2 2000002450 Kho tham khảo (SDH cũ) 658 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 3
3 1000006601 Kho đọc Sinh viên 658 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 2 Chờ thanh lý
4 1000006602 Kho đọc Sinh viên 658 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 1 Chờ thanh lý
  1 of 1 
Nhận xét