Sách tiếng Việt
005.73 Đ 450 L
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật /
DDC 005.73
Tác giả CN Đỗ Xuân Lôi
Nhan đề Cấu trúc dữ liệu và giải thuật / Đỗ Xuân Lôi
Nhan đề khác Data Structures
Lần xuất bản Tái bản lần 1, có chỉnh lý (1995), In lần thứ 5 (1999)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, Thống kê, 1995, 1999
Mô tả vật lý 349 tr. ; 20 cm.
Thuật ngữ chủ đề Cấu trúc dữ liệu
Môn học Cơ sở dữ liệu
Môn học Phân tích thiết kế thuật toán
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(4): 1000003628, 1000006522-3, 1000009204
Địa chỉ Kho mượn(9): 3000001288-95, 3000008116
000 00000nam a2200000 4500
00111356
00211
004A58B198B-E9E0-47CD-AE5D-3347E6673231
005201709140829
008130110s1995 vm| vie
0091 0
039|a20170914082947|bvinhpq|c20130528100146|dvanpth|y20031027|zthanhntk
082 |a005.73 |bĐ 450 L
100 |aĐỗ Xuân Lôi
245 |aCấu trúc dữ liệu và giải thuật / |cĐỗ Xuân Lôi
246 |aData Structures
250 |aTái bản lần 1, có chỉnh lý (1995), In lần thứ 5 (1999)
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, Thống kê, |c1995, 1999
300 |a349 tr. ; |c20 cm.
650 |aCấu trúc dữ liệu
690 |aCơ sở dữ liệu
690|aPhân tích thiết kế thuật toán
852|bKho đọc Sinh viên|j(4): 1000003628, 1000006522-3, 1000009204
852|bKho mượn|j(9): 3000001288-95, 3000008116
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/cau truc du lieu va giai thuat_do xuan loi/ypage_001thumbimage.jpg
890|a13|b355|c1|d14
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000008116 Kho mượn 005.73 Đ 450 L Sách Tiếng Việt 3 Thanh lý 2009
2 1000009204 Kho đọc Sinh viên 005.73 Đ 450 L Sách Tiếng Việt 6
3 3000001288 Kho mượn 005.73 Đ 450 L Sách Tiếng Việt 7
4 3000001289 Kho mượn 005.73 Đ 450 L Sách Tiếng Việt 8
5 3000001290 Kho mượn 005.73 Đ 450 L Sách Tiếng Việt 9
6 3000001291 Kho mượn 005.73 Đ 450 L Sách Tiếng Việt 10
7 3000001292 Kho mượn 005.73 Đ 450 L Sách Tiếng Việt 11
8 3000001293 Kho mượn 005.73 Đ 450 L Sách Tiếng Việt 12
9 3000001294 Kho mượn 005.73 Đ 450 L Sách Tiếng Việt 13
10 1000006523 Kho đọc Sinh viên 005.73 Đ 450 L Sách Tiếng Việt 5
  1  2 of 2 
Nhận xét