Sách tiếng Việt
658.11
Khởi nghiệp thông minh :
DDC 658.11
Tác giả CN Ngô Công Trường
Nhan đề Khởi nghiệp thông minh : Smart up : Bí quyết tối ưu hoá hệ thống vận hành từ khi khởi nghiệp / Ngô Công Trường
Lần xuất bản Tái bản có bổ sung
Thông tin xuất bản H. : ĐH Kinh tế quốc dân, 2010
Mô tả vật lý 93tr. ; 21cm
Thuật ngữ chủ đề Bí quyết thành công
Thuật ngữ chủ đề Khởi nghiệp
Thuật ngữ chủ đề Kinh doanh
Tác giả(bs) CN Ngô Công Trường
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001111985
00211
004E7EFF7CE-45F3-4D7A-9148-477F1C213FEF
005201906170957
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20190617095721|zhungbt
082 |a658.11
100 |aNgô Công Trường
245 |aKhởi nghiệp thông minh : |bSmart up : Bí quyết tối ưu hoá hệ thống vận hành từ khi khởi nghiệp / |cNgô Công Trường
250 |aTái bản có bổ sung
260 |aH. : |bĐH Kinh tế quốc dân, |c2010
300 |a93tr. ; |c21cm
650 |aBí quyết thành công
650 |aKhởi nghiệp
650 |aKinh doanh
700 |aNgô Công Trường
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/khoinghiepthongminh_ngocongtruong/0515_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét