Sách tiếng Việt
657 Ng 527 V
Bài tập và bài giải kế toán đại cương /
DDC 657
Tác giả CN Nguyễn Việt
Nhan đề Bài tập và bài giải kế toán đại cương / Nguyễn Việt, Hà Xuân Thạch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 1997, 1998, 1999
Mô tả vật lý 137 tr ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Kế toán - Bài tập
Môn học Kế toán đại cương
Tác giả(bs) CN Hà Xuân Thạch
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(2): 1000005036-7
Địa chỉ Kho mượn(5): 3000002746-7, 3000002750, 3000002786-7
000 00000nam a2200000 4500
00111106
00211
004B94551DD-0BDE-4B34-831E-F96E9124E1DF
005201703220948
008130110s1997 vm| vie
0091 0
039|a20170322094840|boanhntk|c20150907080856|dngavt|y20031007|zthanhntk
082 |a657|bNg 527 V
100 |aNguyễn Việt
245 |aBài tập và bài giải kế toán đại cương / |cNguyễn Việt, Hà Xuân Thạch
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c1997, 1998, 1999
300 |a137 tr ; |c21 cm
650 |aKế toán - Bài tập
690|aKế toán đại cương
700 |aHà Xuân Thạch
852|bKho đọc Sinh viên|j(2): 1000005036-7
852|bKho mượn|j(5): 3000002746-7, 3000002750, 3000002786-7
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/btvabgketoandaicuong_nguyenviet/0page_001thumbimage.jpg
890|a7|b195|c1|d5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000002746 Kho mượn 657 Ng 527 V SGH 7
2 3000002747 Kho mượn 657 Ng 527 V SGH 6
3 3000002750 Kho mượn 657 Ng 527 V Sách Tiếng Việt 3 Chờ thanh lý
4 1000005036 Kho đọc Sinh viên 657 Ng 527 V Sách Tiếng Việt 1 Chờ thanh lý
5 1000005037 Kho đọc Sinh viên 657 Ng 527 V Sách Tiếng Việt 2 Chờ thanh lý
6 3000002786 Kho mượn 657 Ng 527 V SGH 4
7 3000002787 Kho mượn 657 Ng 527 V Sách Tiếng Việt 5 Chờ thanh lý
  1 of 1 
Nhận xét