Luận văn, luận án
332.7 Ng 527 M
Đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt, chi nhánh Khánh Hòa /
DDC 332.7
Tác giả CN Nguyễn Thị Phương Mai
Nhan đề Đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt, chi nhánh Khánh Hòa / Nguyễn Thị Phương Mai; Phạm Xuân Thủy, Võ Hải Thủy: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 95 tr. : bảng, biểu đồ ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Ngân hàng và hoạt động ngân hàng
Thuật ngữ chủ đề Tín dụng-Chất lượng
Tác giả(bs) CN Phạm Xuân Thủy: GVHD
Tác giả(bs) CN Võ Hải Thủy: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007378
000 00000nam#a2200000ui#4500
001110094
00216
004A5FC3141-48CC-47F8-87A8-D1BA9D5C8D29
005201906171650
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20190617165102|bvanpth|y20190524100640|zthanhnhan
082 |a332.7|bNg 527 M
100 |aNguyễn Thị Phương Mai
245 |aĐánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt, chi nhánh Khánh Hòa / |cNguyễn Thị Phương Mai; Phạm Xuân Thủy, Võ Hải Thủy: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a95 tr. : |bbảng, biểu đồ ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aNgân hàng và hoạt động ngân hàng
650 |aTín dụng|xChất lượng
700 |aPhạm Xuân Thủy: GVHD
700|aVõ Hải Thủy: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007378
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007378 Kho tham khảo (SDH cũ) 332.7 Ng 527 M Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét