Luận văn, luận án
658.834 V 400 Ph
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn huyện Tư Nghĩa /
DDC 658.834
Tác giả CN Võ Văn Phú
Nhan đề Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn huyện Tư Nghĩa / Võ Văn Phú; Lê Chí Công: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 76 tr. ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản lý kinh tế. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng-Nghiên cứu
Thuật ngữ chủ đề Dịch vụ công
Tác giả(bs) CN Lê Chí Công: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007320
000 00000nam#a2200000ui#4500
001110091
00216
004FE03B3CC-6BF1-475A-924D-E3C063B39B4E
005201906051541
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190605154202|bvanpth|y20190524094113|zthanhnhan
082 |a658.834|bV 400 Ph
100 |aVõ Văn Phú
245 |aPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn huyện Tư Nghĩa / |cVõ Văn Phú; Lê Chí Công: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a76 tr. ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản lý kinh tế. Luận văn thạc sĩ
650 |aKhách hàng|xNghiên cứu
650 |aDịch vụ công
700|aLê Chí Công: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007320
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007320 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.834 V 400 Ph Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét