Luận văn, luận án
658.3 Ng 527 H
Phát triển nguồn nhân lực cho kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa /
DDC 658.3
Tác giả CN Nguyễn Xuân Hùng
Nhan đề Phát triển nguồn nhân lực cho kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa / Nguyễn Xuân Hùng; Lê Chí Công: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 69 tr. : bảng, ảnh màu ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Quản trị nhân sự
Tác giả(bs) CN Lê Chí Công: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007293
000 00000nam#a2200000ui#4500
001110090
00216
004599AB721-0BD3-42F8-80E9-C93181B1A7DE
005201905291606
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190529160639|bvanpth|y20190524093640|zthanhnhan
082 |a658.3|bNg 527 H
100 |aNguyễn Xuân Hùng
245 |aPhát triển nguồn nhân lực cho kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa / |cNguyễn Xuân Hùng; Lê Chí Công: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a69 tr. : |bbảng, ảnh màu ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
650 |aQuản trị nhân sự
700 |aLê Chí Công: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007293
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007293 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.3 Ng 527 H Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét